Email

Vallurekoor@gmail.com

Telefoon

06-45616216 (Tiny Bouw, voorzitter)

 

KvK-nummer 40481841

Rabobank NL67 ABNA 0477 7189 22

 

Bestuur (april 2023)

Tiny Bouw (voorzitter)

Gerdien Bakker (secretaris)

Netty Quint (penningmeester)

Marianne de Jong (muziekcommissie en algemeen lid)

Jeannette van Rossum (PR/algemeen lid)

 

Ereleden 
Hetty van Schuijlenburg

Trijnie Scholten (overleden april 2023)

Nel Leguit