Vrienden van V'Allure

Om de betrokkenheid bij ons koor te vergroten hebben we een Vriendenclub opgericht Vrienden van V’Allure. Voor onze Vrienden hebben wij jaarlijks een verrassing, bedrijven krijgen een vermelding met logo op onze website.

Als tegenprestatie vragen wij een donatie van minimaal € 25,- per jaar. Jaarlijks zullen wij u benaderen of u uw deelname aan de Vriendenclub voort wilt zetten. Wij hopen en verwachten veel vrienden te krijgen en kijken uit naar gezellige avonden met onze vrienden.

 Hoe wordt u lid van onze Vriendenclub?

 ·       Stuur een email naar onze penningmeester waarin u vermeld: Ik word Vriend van                       V’Allure en maak € 25,00 (of meer) over naar de rekening van V’Allure

 ·       U maakt het geld over naar: NL67 ABNA 0477 7189 22 ten name van V Allure.

Mede namens alle leden en het bestuur hartelijk dank!

Contactgegevens penningmeester:

Emailadres: erq@planet.nl 
Netty Quint